بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا یا Content Marketing به فرایند جذب مخاطب و تبدیل آن به مشتری بوسیله تولید محتوا می گویند.در حقیقت در بازار یابی محتوا هدف اصلی رفع نیاز مخاطب از طریق ارائه محتوا به او می باشد.

بازاریابی محتوا یا Content marketingبازاریابی محتوا

در بازاریابی از طریق محتوا اول نیاز مخاطبان شناسایی می گردد و بعد رفع می گردد. این دقیقا همان استراتژی بازاریابی محتواست. که چطور این نیازها شناسایی شوند و به درستی بر طرف شوند.

بازار یابی محتوا یکی از رویکردهای استراتژیک بازاریابی می باشد که به تولید و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و هماهنگ با اهداف برندها متمرکز شده‌ است. بازار یابی محتوا به دنبال جذب، حفظ و تعامل با مخاطبانی است که به وضوح تعریف و شناخته شده هستند. این کار با هدف هدایت کاربران برای انجام اقداماتی سود ده صورت می‌گیرد.

تولید محتوای با کیفیت و اصولی بهترین راهکار جذب مخاطب می باشد. گوگل نیز بیشترین توجه خود را روی همین قضیه معطوف نموده و همواره اصرار دارد که وب سایت ها محتوایی را منتشر نمایند که کاربر را به پاسخ مورد نظرش برساند. در نتیجه بالاترین جایگاه های نتایج جستجوی خود را نیز به چنین سایت هایی اختصاص می دهد.

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها