فناوری

فناوری

پیدایش فناوری های جدید بر روند توسعه‌ی بازاریابی محتوا تاثیر زیادی می گذارد. بنابر این پیش‌بینی فناوری های آینده که احتمالا بر نحوه‌ی کار بازاریابان محتوا تاثیر گذار خواهد بود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فناوریفناوری

 

تأثیرات فناوری بر تولید محتوا

فناوری‌های تولید و انتقال رسانه، قالب‌ها و انواع محتوا را می‌توانند با نوآوری، ترکیب و تغییر دهند. این موضوع موجب تامین نیازهای جدید برای مخاطبین مختلف می گردد. به عنوان مثال اینفوگرافیک نوعی رسانه جدید است که محتوای متنی و تصویری را با هم ترکیب نموده و به مخاطب انتقال می دهد.

گاهی در طی  همین تغییرات و توسعه‌ها، ارزش‌های مهم و بزرگی برای محتوا بوجود می آید. بنابران تغییر در فناوری، تأثیرات مهمی بر روی محتوا دارد تا حدی که بهره برداری از محتوای منتقل شده، ممکن است فقط چند ساعت یا چند روز دوام داشته باشد و بعد از آن، محتوا کارآمد و سودمند نباشد.

آخرین دیدگاه‌ها

    آخرین دیدگاه‌ها